ТЕМПО 2 ООД, гр. Варна е фирма основана през 2008г.,  която се специализира в областта на услугите със строителна техника, транспорт и механизация. През изминалите години фирмата непрекъснато разширява и оптимизира обхвата на дейността си. Едновременно с това създава нови работни места и усъвършенства предлаганите услуги и продукти.

През 2011г. с идеята да предоставяме на партньорите си качествена услуга заедно с краен продукт, ТЕМПО 2 ООД разшири обхвата на дейност с производство на готови бетонови смеси. Сега ние предлагаме пълната гама бетони, заедно със всички съпътстващи услуги по доставка на инертни материали, както и доставяне и полагане на готовата смес.

Фирмата разполага с автоматизирана система за контрол на производствения процес, система за управление на качеството, околната среда и безопасни условия на труд съгласно БДС EN ISO 9001:2008, всички произведени продукти отговарят на европейския стандарт EN 206-1.

Дългогодишният опит и професионализмът на служителите ни, допринасят за високото качество на произведените продукти и извършваните услуги.  С оптимизирането на дейността си ние целим да усъвършенстваме познанията си за технологията на бетона и да предоставяме най-добрия продукт на нашите партньори.