Предлагаме услуги със следните собствени машини:

Бетоновози 12 бр. – с вместимост на бурето от 7 м3 до 12 м3.

Миксербетонпомпи 3 бр. – с вместимост на бурето 9 м3. и дължина на стрелата 28м. и  32м.

Бетонопоми 4 бр. – с дължина на стрелата 34м., 36м., 46м. и 54м.

Автосамосвали 7 бр. – с обем на коша 35 м3.

Циментовози 3 бр. – с капацитет за насипен товар до 35 м3.

Автокран + самосвал 2 бр. – с дължина на стрелата 6м. и  12м.

Челен товарач 2 бр.