бетон варна сертификат, темпо бетон, сетификатТЕМПО 2 ООД, произвежда следните видове бетонови смеси:

 • С8/10 S2 Х0;
 • С8/10 S3 Х0;
 • С12/15 S2 Х0;
 • С12/15 S3 Х0;
 • С16/20 S2 Х0;
 • С16/20 S3 Х0;
 • С20/25 S2 Х0 XC1;
 • С20/25 S3 Сw 0,8 Х0 XC1;
 • С25/30 Х0, XC2;
 • С25/30 Сw 0,8 S3, Х0, XC2;
 • С30/37 S3 Сw 1,0 X0; XC2; XD1;XF3;
 • С30/37 S3 Сw 1,0 Cfr 200; XC4;XS1; XD2; XF4; XA1;
 • С30/37 S4 Сw 1,0 Cfr 200; XC4;XS1; XD2; XF4; XA1;
 • С30/37 S3 Сw 1,0 Cfr 200; XC4; XS1; XD2; XF4; XA2;
 • С30/37 S4 Сw 1,0 Cfr 200; XC4; XS1; XD2; XF4; XA2;
 • С35/45 S3 Сw 1,0 X0; XC4; XS2; XD3; XF4; XA1;
 • С35/45 S3 Сw 1,0 Cfr 200; X0; XC4; XS3; XD3; XF4; XA3;
 • С35/45 S4 Сw 1,0 Cfr 200; X0; XC4; XS3; XD3; XF4; XA3;
 • С40/50 S3 Сw 1,0 X0; XC4; XS3; XD3; XF4;
 • С40/50 S3 Сw 1,0 Cfr 200; X0; XC4; XS3; XD3; XF4; XA3;
 • С40/50 S4 Сw 1,0 Cfr 200; X0; XC4; XS3; XD3; XF4; XA3;
 • цименто-пясъчни с пропорция ЦПР 1:2 и ЦПР 1:3;
 • торкрет бетон

Всички бетони са сертифицирани и отговарят на стандарта EN 206/2013+A1:2016 и БДС EN 206/2013+A1:2016/NA:2017
Използваните материали при производството на бетонови смеси са с високо качество и се доставят от сертифицирани кариери. Въведено е компютърно управление на производствения процес, което гарантира правилното дозиране и спазване на рецептури, предварително утвърдени от ОТС БЪЛГАРИЯ ЕООД.